Samhällsplanering och byggande

Kort info om KDs politik rörande samhällsplanering och byggande

Vid all samhällsplanering och byggande är det viktigt att hänsyn tas till omgivningen. Vi har viktiga kultur- och naturvärden i vårt land som vi måste värna. Samtidigt måste vi bygga och utveckla våra städer. All samhällsplanering ska alltid ske genom en sund avvägning mellan förnyelse och bevarande, idag balanserar detta dåligt till nackdel för bostadsintresset. För att stärka bostadsintresset, bör det betraktas som riksintresse.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022