Forskning

Kort info om KDs politik rörande forskning

Vi värnar akademins autonomi. Forskning kräver integritet och möjlighet att tänka både nytt såväl som fritt och stundtals obekvämt. Etik är en viktig del i den högre utbildningen och i forskningen. Verksamheten måste bedrivas med respekt för vår gemensamma värdegrund.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022