Digitalisering

Kort info om KDs politik rörande digitalisering

För de allra flesta underlättas vardagen av den ökade digitaliseringen. Samtidigt måste utvecklingen ta hänsyn till äldre personer och personer med intellektuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som av olika anledningar kan ha svårt att använda sig av digitala tjänster. Bredband måste också vara tillgängligt i hela landet för att människor i hela landet ska ha tillgång till god kommunikation, kunna driva företag samt jobba och studera på distans.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022