Arbetsförmedlingen

Kort info om KDs politik rörande arbetsförmedlinen

Kristdemokraterna vill reformera Arbetsförmedlingen och lägga ner den i sin nuvarande form. Vi vill att den arbetssökande själv ska få välja jobbförmedlare. Vi vill minska antalet arbetsmarknadsåtgärder, avskaffa arbetsmarknadsutbildningarna och istället göra en kraftfull satsning på ytterligare platser i yrkesvux.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022