Hushållstjänster

Kort info om KDs politik rörande hushållstjänster

Skatteavdrag för hushållstjänster, som infördes av Kristdemokraterna och alliansregeringen, har skapat många nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Det har också gett många familjer, och även äldre, mer tid och större möjligheter att få vardagen att fungera och har dessutom minskat skattefusket. Vi vill utveckla RUT-avdraget till att exempelvis omfatta hundpassning och gravvård.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022