Flygtrafik

Kort info om KDs politik rörande flygtrafik

Flyget i Sverige bör ses som en del av kollektivtrafiken och ska vara klimatneutralt senast 2040. Satsningar ska genomföras på biobränsle för flyget och på elflyg. Klimatstyrande start- och landningsavgifter ska införas. Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle. De regionala flygplatserna ska värnas. Kommuner och regioner bör ha möjlighet att upphandla regional flygtrafik.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022