Drivmedelsskatt

Kort info om KDs politik rörande drivmedelsskatt

Drivmedelspriserna har under en lång tid varit alldeles för höga. Höjda drivmedelsskatter på dem som inte har andra alternativ än bilen leder enbart till omfördelning av pengar från landsbygdsbor till staten men ingen minskning av utsläppen. Vi vill ta fram en ny modell för beskattning av vägtrafik, -fordon och bränsle, där hänsyn tas till stad och land, trängsel, tid på dygnet samt fordonens miljöpåverkan. I stället för att betala skatt när vi tankar ska vi betala när vi kör. En förutsättning är att integriteten kan upprätthållas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022