Tandvård

Kort info om KDs politik rörande tandvården

Det statliga stödet till tandvården ska riktas till att stödja den förebyggande tandvården genom regelbundna besök (tandvårdschecken) och att sänka tandvårdskostnaderna för personer med de största behoven (högkostnadsskyddet eller särskilt stöd). Ingen ska behöva avstå från att gå till tandläkaren för att man har stora problem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022