Värnplikt

Kort info om KDs politik rörande värnplikt

Värnplikt i kombination med anställda soldater är vägen framåt för att säkerställa försvaret av Sverige. Värnplikt är ett bra sätt att uppnå folklig förankring och fullt bemannade förband. Samtidigt bidrar värnplikten till att det finns en bred rekryteringsbas för anställning inom försvaret. Det behövs bättre villkor för de anställda yrkessoldaterna i form av skäliga löner och ersättningar, men för att Försvarsmakten ska klara av att växa i volym så kommer det att krävas att de anställda soldaterna kompletteras med fler värnpliktiga. Värnplikt i kombination med kontrakterade soldater ger oss såväl yrkessoldaternas professionalitet som fullskaliga förband.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2023