ANDTS

Kort info angående KDs politik rörande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.

Kristdemokraterna står för en solidarisk, folkhälsobaserad och restriktiv svensk narkotika- och alkoholpolitik. Alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopingmedel, tobak eller spel om pengar. Vi värnar Systembolagets försäljningsmonopol samt en aktiv prispolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker för att på så sätt främja måttfulla alkoholvanor. Tillsammans med ett starkt förebyggande arbete kan dessa insatser minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar som är omfattande. Likaså de relaterade samhällsekonomiska kostnaderna. Vi anser att alla nya bilar ska vara utrustade med teknik som avslöjar förarens alkoholpåverkan.

Sverige behöver en tydlig ANDTS-strategi och ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention. Inom primärvården ska beroendefrågan vara en naturlig del i vårdens ansvar för folkhälsoarbetet och vi vill också att hälso- och sjukvården ska vara ensam huvudman för beroendevården.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023