ANDTS

Kort info angående KDs politik rörande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.

Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopingmedel, tobak eller spel om pengar. Sverige behöver därför en tydlig ANDTS-strategi och ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention. Vi vill också att hälso- och sjukvården ska vara ensam huvudman för beroendevården.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022