Ränteavdrag

Kort info om KDs politik rörande ränteavdrag

Vi vill se nedtrappat ränteavdrag istället för fler regler som slår mot rörligheten, likt skärpt amorteringskrav. Nedtrappningen av ränteavdraget ska ske varsamt och under en längre tid och hushållen bör kompenseras främst genom sänkta inkomstskatter. Vi vill samtidigt genomföra reformer så att fler hushåll med stabila inkomster kan komma in på ägd bostadsmarknad. Makroutvecklingen i ekonomin under 2022, exempelvis med hög inflation och höjda räntor, visar att en nedtrappning av ränteavdraget inte är rätt tid och bör därför vänta.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022