Ränteavdrag

Kort info om KDs politik rörande ränteavdrag

Hushållens ekonomi är nu hårt pressad och därför bör ränteavdragen behållas på nuvarande nivå.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2022