Abort

Kort info om KDs politik angående abort.

Kristdemokraterna står bakom den svenska abortlagstiftningen där kvinnan själv har rätt att besluta om hon vill göra abort till och med graviditetsvecka 18, och att det därefter är Socialstyrelsens rättsliga råd som beslutar om tillstånd för abort. Kristdemokraterna menar att samhället ska arbeta förebyggande och ge stöd för att minska antalet oönskade graviditeter och aborter. Både kvinnan och fostret är skyddsvärda individer. Bästa möjliga hjälp ska erbjudas så att inte praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter hindrar en kvinna att fullfölja sin graviditet. Vi vill också att kommuner och regioner ska satsa mer på stödjande och förebyggande verksamhet, såsom ungdomsmottagningar, subventionerade preventivmedel och elevhälsa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022