Jordbruk

Kort info om KDs politik rörande jordbruk

Vi har allt för länge tagit det för självklart att maten ska finns på hyllorna i butiken men utan jordbrukare har vi inga livsmedel. Därför har Kristdemokraterna i regeringen tagit initiativ till Livsmedelsstrategi 2.0 som syftar till att stärka konkurrenskraften inom livsmedelsproduktionen och öka Sverige självförsörjning. Svensk mat är god, klimatsmart och skapar jobb i hela landet. För att stärka försörjningen behövs olika åtgärder, allt från råvaruproduktion, till förädling, till transport och slutligen till butiksledet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2023