Jordbruk

Kort info om KDs politik rörande jordbruk

Jordbruket är av central betydelse för produktionen av livsmedel, för att landsbygden ska vara levande och öppna landskap ska kunna vidmakthållas. Kristdemokraterna anser att Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel ska öka. Därför vill vi förbättra konkurrenskraften i det svenska jordbruket. Vi vill även reformera EU:s jordbrukspolitik så att lika villkor ska råda mellan lantbrukare i de olika medlemsländerna. Regelkrånglet för jordbrukare måste minska betydligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022