Kvinnors företagande

Kort info om KDs politik rörande kvinnors företagande

För att kvinnor ska vilja starta företag behöver flera åtgärder göras, exempelvis förbättrade villkor i trygghetssystemen samt mer flexibel föräldraförsäkring. Pensionssystemet behöver också bli mer jämställt. Diskussionen kring vinster i välfärden och förbud mot dessa är olycklig. Det skulle avsevärt försämra kvinnors möjligheter att starta eget inom välfärdssektorn men även minska kvinnors valfrihet att välja mellan flera arbetsgivare och i större utsträckning påverka sina arbetsvillkor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022