Posten

Kort info om KDs politik rörande posten

Det är av yttersta vikt att det levereras post i hela landet samt att posten även fungerar om exempelvis elnätet av någon anledning inte fungerar. Vi vill ta ett helhetsgrepp på posthanteringen utifrån tillgänglighet, säkerhet, framtida behov och möjligheter samt kostnader.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022