Höghastighetståg

Kort info om KDs politik rörande höghastighetståg

Kristdemokraterna anser att banor för höghastighetståg inte ska byggas. I stället vill vi prioritera en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten i det svenska järnvägsnätet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022