Turism

Kort info om KDs politik rörande turism

Sverige har goda förutsättningar för en växande besöksnäring. Kristdemokraterna vill underlätta för turismföretag genom att se till att samma momsnivå gäller för hela besöksnäringen och lyfta fram turismnäringens behov i satsningar på trafik- och infrastruktursatsningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022