Äldre i arbetslivet

Kort info om KDs politik rörande äldre i arbetslivet

Med den demografiska utmaningen är det viktigt att fler äldre i någon mån stannar kvar på arbetsmarknaden. Det behövs både bättre förutsättningar och starkare incitament för att få äldre att stanna kvar längre i arbetslivet. Arbetslivet behöver bli bättre på att ta tillvara äldres kompentens, förbättra arbetsmiljön så att fler orkar och vill arbeta längre, samt göra det mer förmånligt att arbeta längre och anställa äldre.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022