Pension

Kort info om KDs politik rörande pension

Kristdemokraterna är med i pensionsgruppen, en blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen. Sverige har i dag ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart och det vill Kristdemokraterna fortsätta att värna. Det egna ansvaret när det gäller tjänstepensioner och privat pensionssparande måste uppvärderas. Vi har länge arbetat för att skatten för pensionärer ska sänkas så att den hamnar på samma nivå som för löntagare. Vi har varit med och höjt garantipensionen och föreslår ett förbättrat bostadstillägg för pensionärer. Vi vill också införa ytterligare ett barnrättsår och höja jämförelseinkomsten i pensionssystemet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022