Migration

Kort info om KDs politik rörande migration

Kristdemokraterna vill värna öppenheten och den fria rörligheten inom EU genom stärkt kontroll av EU:s yttre gräns. Vi vill att säkra och lagliga vägar, så som kvotflyktingssystemet, ska vara den huvudsakliga metoden för utlänningar att söka asyl i Sverige. Samtidigt ska vi kunna känna oss trygga i att asylprövningen är rättssäker och att den som saknar skyddsskäl och får nej på sin asylansökan också lämnar landet. Sverige bör ha ett asylmottagande som hamnar på nordisk genomsnittsnivå. Vi vill främja kvalificerad arbetskraftsinvandring. Vi vill stoppa kompetensutvisningarna och samtidigt skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring för att motverka fusk/utnyttjande och undanträngning av invånare i utanförskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022