Vaccinationer

Kort info om KDs politik rörande vaccinationer

Det är barnets målsman som avgör om barnet ska vaccineras eller inte men det svenska vaccinationsprogrammet rekommenderas till alla barn. Sjukdomarna som ingår är allvarliga och kan orsaka bestående skador. Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund ingår i det allmänna programmet, samt HPV. Därutöver bör vaccination tas vid ökad risk för smitta, exempelvis mot covid-19 och tuberkulos. Vi vill också införa ett allmänt vaccinationsprogram för äldre personer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022