Rättssäkerhet

Kort info om KDs politik rörande rättssäkerhet

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett vem man är eller var man bor. Vårt svenska samhälle bygger på demokratiska principer där ett statens viktigaste åtaganden är att genom ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022