Bostadsbidrag

Kort info om KDs politik rörande bostadbidrag

Bostadsbidraget är det familjepolitiska stöd som bäst når barnhushåll med låg ekonomisk standard. Tack vare Kristdemokraterna har ersättningen till de mest ekonomiskt utsatta familjerna och unga vuxna höjts. Vi vill ytterligare höja bostadsbidraget för barnfamiljer med svag ekonomi samt höja inkomsttaket så att fler kan komma ifråga för bidraget.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022