Utrikespolitik

Kort info om KDs politik rörande utrikespolitik

Svensk utrikespolitik ska utgå från värderingar. Sverige ska stå upp för och försvara universella värden såsom mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för att stärka fred, frihet och välstånd. Kristdemokraterna arbetar för att ge arbetet för mänskliga fri- och rättigheter ökad tyngd inom Sveriges utrikes- och utvecklingspolitiska arbete. Så länge medmänniskor i vår omvärld lever under ofrihet och förtryck, samt lider av fattigdom, svält och svåra sjukdomar, så krävs större ansträngningar. För att främja världsfreden, välståndet och ansvarsfullt förvalta våra gemensamma resurser krävs mer av internationellt samarbete, ex. inom EU, Nato, OSSE och FN.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022