Genmodifierade produkter (GMO)

Kort info om KDs politik rörande genmodifierade produkter (GMO)

GMO som teknik skapar både möjligheter och utmaningar. GMO kan exempelvis bidra till förädling av grödor som bättre tål ett förändrat klimat. Nya växtsorter bör granskas ur miljö- och hälsosynpunkt, innan de odlas och används. Tydliga regler för märkning och spårbarhet av GMO-produkter ska finnas. Det ska vara praktiskt möjligt för odlare att odla utan inblandning av GMO.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022