Enskilda vägar

Kort info om KDs politik rörande enskilda vägar

De enskilda vägarna har en mycket stor betydelse för Sverige. Det måste finnas regelverk som skapar möjlighet för tillräckliga resurser för investeringar och underhåll i enskilda vägar. Staten bör utöka sin medfinansiering av de enskilda vägarna. Samtidigt är det viktigt att staten sköter om sina egna vägar i hela landet. Kristdemokraterna motsätter sig försök att vältra över statliga vägar till enskilt huvudmannaskap, vilket skulle skada landsbygdens förutsättningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2022