Bostadssegregation

Kort info om KDs politik rörande bostadssegregation

Bostadssegregationen måste brytas. Kristdemokraterna vill skapa mer blandade boendemiljöer med olika upplåtelseformer ifråga om funktioner och upplåtelseformer. Nästan hälften av kvinnorna i socialt utsatta områden uppger att de är otrygga på kvällstid i sitt eget bostadsområde, enligt statistik från Brå. Vi behöver ta tillbaka tryggheten i dessa områden. Det behövs fler poliser och fler trygghetsskapande åtgärder såsom bättre belysning. Vi vill även förändra lagstiftningen kring ägarlägenheter, så att de kan bildas ur befintligt hyresbestånd. Idag dominerar hyreslägenheter i utsatta områden. Att underlätta ägande ökar välstånd och trivsel vilket får positiva effekter för integrationen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022