Energieffektivisering

Kort info om KDs politik rörande energieffektivisering

Det är lönsamt och effektivt att trygga energiförsörjningen och nå våra miljö- och klimatmål med hjälp av energieffektivisering. Det ger stora samhällsekonomiska vinster genom lägre kostnader för hushåll och företag, nya jobb, teknisk utveckling och innovation.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022