Energieffektivisering

Kort info om KDs politik rörande energieffektivisering

Det är lönsamt och effektivt att trygga energiförsörjningen och nå våra miljö- och klimatmål med hjälp av energieffektivisering. Det ger stora samhällsekonomiska vinster genom lägre kostnader för hushåll och företag, nya jobb, teknisk utveckling och innovation. Det bör ges stöd för investeringar som leder till energieffektiviseringar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2023