Hemlöshet

Kort info om KDs politik rörande hemlöshet

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Den som drabbats av hemlöshet har oftast även andra problem och kommunerna måste bli bättre på att se helheten. "Bostad först" är en metod som visat goda resultat och bör därför användas av alla kommuner.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022