Energi

Kort info om KDs politik rörande energi

Kristdemokraterna vill se en energipolitik med långsiktiga och stabila spelregler, som möjliggör klimatomställning och tryggar energiförsörjningen för hushåll och företag till kostnadseffektiva priser. Vi vill att befintliga reaktorer ska livstidsförlängas och starta processen med att bygga nya reaktorer. Det är viktigt att forskningsmedel även kommer kärnkraften till del. Vi förespråkar en svensk färdplan för en ny kärnkraftsgeneration, den så kallade fjärde generationen, som inkluderar frågan om en svensk forskningsanläggning. Marknadens funktionssätt bör ses över. Dagens modell ger betalt för energi, medan det saknas incitament att tillhandahålla kvalitet och effekt. I en ny modell skulle alla planerbara kraftslag få ersättning för sina bidrag till leveranssäkerheten. Förnybar produktion som vind och sol behövs också och kompletterar de planerbara.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022