Vård till papperslösa

Kort info om KDs politik rörande vård till papperslösa

Kristdemokraterna anser att det är viktigt att personer som inte har tillstånd att vara i Sverige, ändå har rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Barn under 18 år erbjuds samma vård som alla andra barn som bor i regionen. På Kristdemokraternas initiativ fick regionerna en skyldighet att erbjuda vård till papperslösa i den lag som infördes i juli 2013.

Regeringen har gett i uppdrag att utreda och se över tandvård för asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd. Utredaren ska analysera och föreslå hur de särregler som gäller för avgifter för tandvård för asylsökande och för vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd kan tas bort, utan att det påverkar rätten till tandvård som inte kan anstå.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 oktober 2023