Smittskydd

Kort info om KDs politik rörande smittskydd

Tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet har vi i princip utrotat en rad smittsamma sjukdomar. Särskilda vaccinationsprogram bör utvecklas riktat till äldre. Därutöver rekommenderas vissa vaccinationer vid utlandsresa beroende på vilket område som ska besökas. Inom sjukvården finns fortfarande behov av att förbättra hygienen för att undvika smitta. Vaccin mot covid-19 har tagits fram och erbjudits hela befolkningen. Pandemin synliggjorde brister i kunskap om basala hygienrutiner på vissa håll inom äldreomsorgen och bristen på skyddsutrustning inom både vård och omsorg. Kampen mot multiresistenta bakterier måste intensifieras, bland annat genom att minska förskrivningarna av antibiotika och en stark internationell samverkan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022