Barnkonventionen

Kort info om KDs politik rörande barnkonventionen

Kristdemokraterna tog initiativ till att göra FN:s Barnkonvention till svensk lag för att ytterligare stärka barns rättigheter. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stödja familjerna att ta hand om sina barn. Nu när lagen är införd är det viktigt att den genomförs i hela landet så att vi säkerställer att barnens stärkta rättigheter också får genomslag i praktiken.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022