Privatisering av statliga bolag

Kort info om KDs politik rörande privatisering av statliga bolag

Kristdemokraterna är för ett ökat privat ägande. Det stärker det civila samhället, förbättrar ekonomins funktionssätt och tydliggör rollfördelningen mellan det privata och offentliga. När det är möjligt att uppnå ett bra pris ska statliga företag som verkar på konkurrensutsatta marknader säljas i den takt som är bra för företagen, deras anställda och till nytta för folkhushållet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022