Valfrihet

Kort info om KDs politik rörande valfrihet

Valfrihet inom vård och omsorg Den vårdsökande ska kunna välja vilken vårdcentral man vill tillhöra och vilken hemtjänstutförare eller vilket äldreboende man vill bo på. Vi välkomnar privata, ideella och kooperativa alternativ som komplement till den kommunala verksamheten. För den som inte vill eller kan välja finns alltid den kommunala omsorgen och den lokala vårdcentralen som är skyldig att ge invånarna erforderlig service. Kommunen och regionen är alltid ytterst ansvarigt för vården och omsorgen, oavsett vem som utför tjänsten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022