Rättsväsendet

Kort info om KDs politik rörande rättsväsendet

Hela rättsväsendet behöver stärkas. Att Sverige behöver fler poliser är väl etablerat sedan länge. Men vi behöver också fler åklagare, fler domstolar och domare, en utbyggd kriminalvård och andra myndigheter så som Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Tullverket med flera behöver också byggas ut för att bekämpas den allvarliga brottsligheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022