Konsumenträtt

Kort info om KDs politik rörande konsumenträtt

Konsumentmakt och valfrihet är mål som bara kan tillgodoses inom ramen för marknadsekonomin. En väl fungerande marknad är den bästa förutsättningen för att tillgodose konsumenternas önskemål om bra produkter till låga priser med god service.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022