Vanvård

Kort info om KDs politik rörande vanvård

Att personer som åtnjuter samhällets vård eller omsorg utsätts för vanvård är helt oacceptabelt. Det är många barn och unga som farit illa i samhällsvården och utsatts för brottsliga gärningar som övergrepp och olika former av vanvård. Vi välkomnade den upprättelseprocess som varit för många utsatta och som i vissa fall lett fram till statlig ersättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022