Klassikerlista

Kort info om KDs politik rörande klassikerlista

I en tid av individualiserad mediekonsumtion och ökad kulturell mångfald ökar behovet av gemensamma referenspunkter och gemensamma värden. Kristdemokraterna föreslår att skolan ska införa en klassikerlista. En lista med litterära verk – men också filmer och musik, från hela världen, som alla elever bör ha tagit del av under sin skolgång.

I Tidöavtalet ingår det att en svensk klassikerlista, eller så kallad kulturkanon, ska tas fram. Ett uppdrag ges att tillsätta fristående expertkommittéer i syfte att inom skilda kulturformer ta fram förslag på svensk kulturkanon. Tillsättningen av ledamöter i expertkommittéerna ska utgå från konstnärlig kompetens i respektive fält.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023