E-hälsa

Kort info om KDs politik rörande E-hälsa

Kristdemokraterna vill förbättra vården genom ökad digitalisering. På så sätt underlättas direktkontakt med patienten. Patienten kan bli mer delaktig i sin vård och arbetssätten mer effektiva med mindre administration. Digitala lösningar kan användas för att arbeta preventivt, ställa diagnos och ge behandling. Vi vill se en gemensam standard för journalsystem i hela landet för att underlätta för patienten när vården sker i olika regioner.

I Tidöavtalet kom Kristdemokraterna tillsammans med de tre samarbetspartierna överens om att vi behöver reformera den digitala infrastrukturen inom vården. Arbetet i Regeringen har påbörjats för att genomföra en enhetlig och gemensam digital infrastruktur för den svenska sjukvården som ersätter och kompletterar de 21 regionernas befintliga infrastruktur.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023