Arbetsrätt

Kort info om KDs politik rörande arbetsrätt

Kristdemokraterna värnar den svenska modellen, som bygger på dialog mellan arbetsmarknadens parter. Lönesättning och arbetsrätt blir då i stor utsträckning en fråga för arbetsmarknadens parterna. Facken är viktiga för att tillvarata löntagarnas rättigheter och intressen och skapa effektiva samarbetsformer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Samtidigt är det viktigt att stridsåtgärder och medbestämmande sker inom rimliga ramar och att maktförhållanden mellan arbetsgivare och fackföreningar är rimliga. Anställningsskyddet är viktigt för en trygg arbetsmarknad. Men ett alltför långtgående skydd kan också innebära ökade svårigheter för personer som står utanför arbetsmarknaden att få jobb, då färre företag vågar anställa. Därför är det nödvändigt att överväga förändringar som ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Kristdemokraterna kommer aldrig låta centraliserad EU-lagstiftning undergräva den svenska modellen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juli 2023