Arbetsrätt

Kort info om KDs politik rörande arbetsrätt

Lönesättning och arbetsrättslagstiftningen är i stor utsträckning en fråga för arbetsmarknadens parter. Kristdemokraterna värnar den svenska modellen, särskilt mot mer centraliserad EU-lagstiftning. Samtidigt är det nödvändigt att överväga förändringar som underlättar inträdet på arbetsmarknaden och ökar rörligheten i syfte att uppnå en högre sysselsättning. Vi vill därför bland annat utöka företagens möjlighet till undantag från turordningsreglerna i LAS.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022