Hemtagningsteam

Kort info om KDs politik rörande hemtagningsteam

Kristdemokraterna vill att hemtagningsteam ska finnas i alla kommuner med exempelvis undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Personer som patienten mött under sjukhusvården är med och planerar hemgången tillsammans med kommunens medarbetare. Det handlar om att följa med hem, ordna med mat och läkemedel för de första dagarna samt kontakta hemtjänst och säkerställa att rehabilitering påbörjas. Genom tryggare hemgång minskar återinskrivning i vården. En funktion med Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, i varje kommun underlättar också planeringen av hemgången.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022