Gruvor

Kort info om KDs politik rörande gruvor

Klimatomställningen börjar med gruvnäringen. Sverige ska bli bättre på att använda de tillgångar som finns. Med högt ställda krav på miljö och hänsyn till lokalbefolkning kan Sverige flytta fram sina positioner som gruvnation. En översyn av minerallagen bör göras i syfte att stärka markägarens ställning vid prospektering.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2023