Ideella organisationer

Kort info om KDs politik rörande ideella organisationer

Ideella organisationer är en mycket viktig del av samhället. De har ofta viktiga och samhällsnyttiga verksamheter. Det är i ideella organisationer och det civila samhället som människors engagemang på bästa sätt tas tillvara och utvecklas. Kristdemokraterna vill uppmuntra till ökat engagemang i ideella organisationer genom minskad statlig styrning och avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022