Asylansökningsområden

Kort info om KDs politik rörande asylansökningsområden

Alla som söker asyl i Sverige ska hänvisas till asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar. Där registreras asylansökan och det görs en första bedömning av ärendena. På så sätt får vi en snabbare registrering och en beslutsprocess som är både rättssäker och effektiv.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022