Hemsjukvård

Kort info om KDs politik rörande hemsjukvård

Genom hemsjukvård får den äldre god vård utifrån individuella behov. Hemsjukvården ska bestå av team med undersköterskor, distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och demenssköterskor. För en fungerande vårdkedja krävs en kontinuerlig läkarmedverkan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022