Sjöfart

Kort info om KDs politik rörande sjöfart

Svensk sjöfart är en mycket viktig näring för Sveriges utveckling samt konkurrenskraft och har stor betydelse för det svenska transportsystemet. En stark handelsflotta behövs av flera skäl, inte minst för att möjliggöra goda förutsättningar för import och export men också utifrån miljösynpunkt och sjösäkerhet. Sveriges inre vattenvägar behöver stärkas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022