Utsläppsrätter

Kort info om KDs politik rörande utsläppsrätter

EU:s system (ETS) för handel med utsläppsrätter har som mål att minska utsläppen av växthusgaser. Vi anser att alla växthusgaser bör omfattas av handelssystemet, att hela transportsektorn samt andra sektorer med stora utsläpp bör omfattas och att handelssystemet på lång sikt bör vara ett globalt system. Likaså behöver Sverige prioritera arbetet med att få fler länder, utanför EU, att ansluta sig till ETS. Särskilt angeläget är detta vad gäller flyget.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022