Moms

Kort info om KDs politik rörande moms

Nivån på momsen bör i princip vara generell. Men med en hög generell nivå som vi har idag behövs undantag. Exempel på det är livsmedels- och restaurangsektorn. Vi vill se en generell höjning av alla momssatser med en procentenhet, för att istället sänka skatten på arbete.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022