Brottsförebyggande åtgärder

Kort info om KDs politik rörande brottsförebyggande åtgärder

Kristdemokraterna vill att familjen sätts i centrum för det brottsförebyggande arbetet. Det är mindre risk att ett barn som växer upp i trygghet begår brott. Förskolan och skolan har också en viktig roll i det förebyggande arbetet, de kan tidigt upptäcka om barn far illa och behöver stöd. I regeringsställning har Kristdemokraterna fått igenom satsningar på föräldrastödsprogram, med målet att det ska finnas i alla landets kommuner så att föräldrar får det stöd de behöver för att kunna hantera barn som riskerar att ledas in i kriminalitet eller missbruk. Föräldraansvaret är en viktig förebyggande åtgärd.

Det förebyggande arbetet skulle även underlättas om sekretessbestämmelser mellan myndigheter bröts.Även polisen har en viktig brottsförebyggande roll. Det behövs även åtgärder för att få fler att lämna det kriminella livet bakom sig. Det handlar om avhopparprogram som är statligt finansierade men också att tiden på kriminalvården förbereder för ett laglydigt liv.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juli 2023