Brottsförebyggande åtgärder

Kort info om KDs politik rörande brottsförebyggande åtgärder

Familjens roll i det brottsförebyggande arbetet är central. Det är mindre risk att ett barn som växer upp i trygghet begår brott. Förskolan och skolan har också en viktig roll i det förebyggande arbetet, de kan tidigt upptäcka om barn far illa och behöver stöd. Kristdemokraterna anser att kommunerna i högre grad måste få del av anslaget till brottsförebyggande arbete så att de lokala brottsförebyggande råden kan utvecklas. Kommunen ska ha ett lagstadgat krav att bedriva brottsförebyggande arbete. Alla kommuner bör också erbjuda föräldrastödsprogram och lära föräldrar hur de ska hantera barn som har ett utagerande beteende som riskerar att leda in dem i exempelvis kriminalitet eller missbruk. Det förebyggande arbetet skulle underlättas om sekretessbestämmelser mellan myndigheter bröts. De kommunala socialtjänsterna behöver få nationellt utbildnings och metodstöd. Även polisen har en viktig brottsförebyggande roll.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022